F.H. PROGRESS - Oleje i smary Shell Dystrybutor

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start SKLEP SHELL - PRODUKTY DLA TRANSPORTU SHELL RIMULA R5 M 10W40 209L

DrukujE-mail
SHELL RIMULA R5 E 10W40 55L (SUPER FE)SHELL RIMULA R6 LM 10W40 209L

SHELL RIMULA R5 M 10W40 209L

Pólsyntetyczny olej do wysokoobciążonych silników DieslaZapytaj o cenę / zamów produkt

Aktywnie Zabezpieczający olej Shell Rimula R5 E wykorzystujący zastrzeżoną kombinację najnowszych, wysoko jakościowych dodatków zapewniających olejowi adoptowanie się do chwilowych warunków i zabezpieczający w pełnym zakresie obciążeń i temperatur występujących w nowoczesnych silnikach. Udoskonalony zastosowaniem syntetycznego oleju bazowego, który jeszcze bardziej aktywuje zdolności oleju zapewniając: oszczędność energii  możliwość redukcji zużycia paliwa, doskonałe dyspergowanie sadzy i zabezpieczenie przed wzrostem lepkości, wyśmienite zabezpieczenie części przed zużyciem i wyjątkowa uniwersalność  jeden olej dla flot z różnorodnymi typami silników.

Korzyści eksploatacyjne

 • Zakomite zabezpieczenie

Wykorzystując zastrzeżony pakiet dodatków zapewniający maksymalne dyspergowanie sadzy, olej Shell Rimula R5 E zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed zużyciem i zwiększoną trwałość oleju w silnikach spełniających normy Euro 3 i US 2002 oraz w innych nowoczesnych silnikach.

 • Możliwość obniżenia zużycia paliwa

Zastosowanie syntetycznego oleju bazowego zapewnia olejowi  Shell Rimula R5 E możliwość łatwiejszego zimnego startu, obniżenia zużycia paliwa i oszczędzania pieniędzy bez negatywnego wpływu na zabezpieczenie i trwałość silnika..

 • Podwyższona czystość silników

Zastrzeżony pakiet dodatków zapewnia podwyższoną czystość silnika i zabezpieczenie przed powstawaniem osadów na tłokach, umożliwiając olejowi Shell Rimula R5 E przewyższenie ostrych wymagań większości producentów.

Zastosowania

 • Silniki Diesla pracujące w ostrych warunkach

Olej Shell Rimula R5 E zapewnia pokazowe zabezpieczenie i doskonałe osiągi najnowszych wysokoobciążonych silnikówwytwarzanych w Europie, USA i Japonii w zastosowaniach transportu drogowego i pracy w terenie.

 • Wysoka technologia silników o niskiej emisji

Olej Shell Rimula R5 E nadaje się do większości nowoczesnych silników o niskiej emisji spełniających normy ograniczenia zanieczyszczeń Euro 2 i 3 oraz US 2002.

Dla najnowszych silników o niskiej emisji zanieczyszczeń, szczególnie tych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF), zalecamy stosowanie naszych olejów zapewniających niską emisję: Shell Rimula R6 LM/LME.

Spełniane normy i specyfikacje

API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF.

ACEA E7, E5, E3

Global DHD-1

Cummins CES 20078, 77, 76, 72, 71

MACK  EO-M, EO-M+

MB 228.3

Renault Trucks RLD-2

Volvo VDS-3, VDS-2

MAN M 3275

Zdrowie i bezpieczeństwo

Olej Shell Rimula R5 E nie przedstawia zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa, jeżeli używa się go zgodnie z przeznaczeniem przy zachowania stosownych zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej w miejscu pracy. Unikaj kontaktu ze skórą. Podczas prac przy zużytym oleju zakładaj nieprzepuszczalne rękawice. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast umyć skórę wodą z mydłem. Dalsze informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny użytkowania tego produktu zamieszczono w odpowiedniej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej firmy Shell.

 • Ochrona środowiska

Zużyty olej należy oddać do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów. Nie wylewać do gleby, wód powierzchniowych ani ścieków.

 • Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje odnośnie zastosowań nie zawartych w tej ulotce można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Shell.

Typowe własności fizyczne

Rimula R5 E

Klasa lepkości SAE

R5 E 10W-40

Lepkość kinematyczna (ASTM D 445)

w    40°C   mm2/s

100°C   mm2/s


90

13.4

Lepkość dynamiczna (ASTM D 5293)

w  - 25 °C   mPa s


6600

Wskaźnik lepkości (ASTM D2270)

150

TBN mgKOH/g (ASTM D2896)

10

Popiół siarczanowy                % (ASTM D874)

1.2

Gęstość w 15°C kg/l (ASTM D 4052)

0.882

Temperatura zapłonu (COC)   °C (ASTM D92)

220

Temperatura płynięcia °C (ASTM D97)

-39


KATALOG PRODUKTÓW


Lista produktów
Reklama